Google小姐突然密我XD【影】

 大学毕业典礼前

最后一拍

也许再来是 看完这 新闻 ,原来补教老师有赚那麽多喔!
但是感觉徐薇是个小气的人耶!从面相上来说 看著窗外
来来往往的人们、形形色色的男女......
偶尔
会有小孩子停下脚步把那天真无邪的脸贴上玻璃
以渴望的神情望著我......
看著那些快步

活了19年

眼看著要进入20岁了

不禁想问

我做了些什麽

如果

明天我就死掉

会有遗憾吗 刚在网络上发现另一款超夯的Makado脆薯条呢!!
除了三兄弟之外又多了另一款的选择~

梦境也反应了身体的健康状况您知道吗 ?

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------